حراج کتاب

حراج کتاب1226 بهمن تا 14اسفند 1398 از ساعت 9 تا 13 بجز پنجشنبه ها.

 

مکان: سالن ورودی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء