انتشار مقاله آقای دکتر هادی هراتی (همکار کتابخانه) با مشارکت آقای دکتر کفاشان در نشریه Malaysian Journal of Library & Information Science با رتبه Q3(در فهرست نشریات JCR)

 جهت مشاهده و دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

harati002

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء