سخنرانی علمی رئیس آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در جمع کتابداران

0006666666666

دکتر سلمان ساکت عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرد، در این سخنرانی که از ساعت 12 الی 13:30 روز سه شنبه 12 بهمن ماه در محل اتاق شورای کتابخانه برگزارشد، دکتر ساکت " اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد"   را شفاف تر کرد، ایشان با اظهار تاسف از اینکه ما هنوز به اهمیت تاریخ اعم از تاریخ شفاهی و آرشیو و اسناد به معنای واقعی پی نبرده ایم، فرمود بدون تردید اگر ما به تاریخ ، اسناد و مدارک مربوطه و یک گام پیشتر از آن به علوم انسانی در حد و اندازه خود نپردازیم کمترین نتیجه آن تکرار تاریخ را خواهیم داشت حتی اگر از پیشرفته ترین تکنولوژی ها برخوردار باشیم . سخنرانی ایشان با مثالهای عینی از مواردی که در دانشگاه و دانشگاهها رخ داده ادامه پیدا کرد. آقای دکتر ساکت از حاضرین در جلسه بویژه کتابداران که به لحاظ حرفه ای که دارید حساسیت و اهمیت اسناد و مدارک را بهتر و بیشتر درک می کنند خواستند تا بعنوان سفیر مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی باشند و هر زمان به هر مدرک و هر آنچه ارزش آرشیو شدن دارند بی تفاوت نباشند. در پایان جلسه در بخش پرسش و پاسخ نکات جالبی از طرف حاضرین بویژه کتابداران مطرح شد که توسط آقای دکتر ساکت توضیحات لازم ارئه شد. لازم به ذکر است در میان حاضرین در جلسه علاوه بر کتابداران آقایان دکتر ایمان پور و عباسی از اساتید گروه آموزشی تاریخ و از دانشجویان رشته ادبیات و کارشناسان مرکز آثار مفاخر و اسناد نیز حضور داشتند.در این جلسه خانم دکتر عباسی با اهداء لوحی از حضور وسخنرانی آقای دکتر ساکت تشکر کردند

1

2

5

Comments are now closed for this entry