آینده پژوهشی ارتباطات علمی ایران

آینده پژوهی

 

 

سخنرانی علمی "آینده پژوهشی ارتباطات علمی ایران" سخنران: آقای دکتر فتاحی.  زمان: سه شنبه 5 آذرماه 1398، ساعت 12 تا 14 مکان: سالن شورا مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء