جلسات هم اندیشی کتاب محفلی وزین اما بی تکلف در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

photo 2017-01-04 10-13-56

روز دوشنبه 13 دی ماه اولین سالگرد جلسات هم اندیشی کتاب  برگزارشد. بیان سبک و سیاق نویسندگان و معرفی آثار و تاثیر نویسنده و آثارش بر اوضاع و احوال اجتماعی زمان خود و همچنین بازخورد آثار نویسنده و فعالیتهای ادبی او در ایران و جهان موضوع مورد بحث در این نشست ها می باشد. جلسات فوق توسط سرکار خانم آزاده جاویدی فیروز طوسی از کارشناسان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی که از کارشناسان علاقه مند به حوزه ادبیات بوده  و با توجه به مطالعات و تجربیات چندین ساله در کتابخانه، اداره  می شود. شرکت کنندگان  جلسه را کتابداران، دانشجویان علاقه مند  و اعضای هیات علمی صاحب نظر و ادب دوست  تشکیل می دهند. در طی یکسال گذشته آثار نویسندگان صاحب سبک بسیاری در حوزه ادبیات معاصر ایران از جمله: صادق چوبک، محمود دولت آبادی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و..... مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این جلسات دوشنبه های هر هفته از ساعت 12 الی 14 در اتاق شورای کتابخانه برگزار می گردد. ازعلاقه مندان به ادبیات و اهالی کتاب دعوت به عمل می آید دراین جلسات حضور بهم رسانند.

photo 2017-01-04 10-18-40

 

photo 2017-01-04 10-18-44

Comments are now closed for this entry