معرفی و نقد کتاب پیدایش ناسیونالیسم ایرانی

naghd
سلسله نشستهای معرفی و نقد کتاب.

نشست هشتم: پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


چهارشنبه ۲۱ فروردین ساعت ۱۲ دانشکده ادبیات . طبقه سوم. تالار گفت و گو

Comments are now closed for this entry