آئین دید و بازدید نوروز 98 در کتابخانه مرکزی برگزار شد

1111

از ساعت 9:30 الی 10:30 روز  شنبه 17 فروردین ، کارکنان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد سنت دیرینه وارزشمند دید و بازدید نوروز 98 را به جای آوردند، در این جلسه ابتدا خانم دکتر عباسی رئیس این مرکز ضمن عرض تبریک و آروزی موفقیت برای همکاران و ابراز تاسف از مشکلات ناشی از سیل برای هموطنان ، توضیحاتی در خصوص شرایط کتابخانه مرکزی در سال 98 دادند که ازآن جمله اشاره به آمادگی کتابخانه برای اجرای طرحها وبرنامه های جدید بود، ایشان در ادامه افزودند، با توجه به گذشت چند سال از طرح تجمیع خوشبختانه ما در آستانه رسیدن به یک ثباتی هستیم که می توانیم  برنامه های جدید و متفاوتی تعریف و اجرا کنیم. در ادامه همکاران نیز ضمن ابراز خشنودی ازبازدید همدیگر پس از چند روز تعطیلی به ذکرخاطراتی از برنامه های نوروزی پرداختند. جلسه با پذیرایی و آرزوی سالی سرشار از موفقیت های حرفه ای و شخصی پایان یافت و همکاران به میز کار خود مراجعه کردند.

2222

3323

Comments are now closed for this entry