بازدید کتابداران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از موزه دانشگاه فردوسی مشهد

photo 2018-06-03 09-22-01 resize resize

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 7 و 9 خرداد کتابداران کتابخانه مرکزی در دو گروه از موزه دانشگاه بازدد بعمل آوردند. موزه دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 5 اردیبهشت 97 افتتاح گردیده است، در این موزه سیر تحول دانشگاه و چهره رؤسا، مفاخر و استادان تأثیرگذار، وسایل اهدایی استادان برجسته و خانواده‌های ایشان به شکل هنرمندانه ای به نمایش گذاشته شده است. بازدید از این مرکز فرهنگی که به لحاظ ماهیت نیز قرابت و نزدیکی زیادی با نفس کتابداری دارد برای کتابداران بسیار جالب و ارزشمند بود. آقای دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد در پایان بازدید ضمن گرفتن عکس یادگاری با بازدید کنندگان از همراهی کتابخانه مرکزی به ویژه خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی که در این بازدید نیز حضور داشتند، تشکر کردند، ایشان فرمودند در طول شکل گیری موزه از طرف کتابخانه مرکزی بیشترین همراهی را داشتیم. این بازدید در هر دو روز از ساعت 9:30 الی 11 بطول انجامید.

photo 2018-06-03 09-23-37 resize

photo 2018-06-03 09-22-55 resize

 

 

Comments are now closed for this entry