کارگاه آموزشی نرم افزار کتابخانه ای سیماد: قابلیتها و تفاوتها برگزار شد.

1111

اولین آموزش رسمی نرم افزار کتابخانه ای سیماد برگزار شد. این کارگاه آموزشی از ساعت 8 الی 11:30 روز دوشنبه 11 دی ماه برگزار شد. این نرم افزار کتابخانه ای با همکاری کتابداران و مرکز فاوای دانشگاه فردوسی طراحی و از 15 خرداد سال 1393 رسما" استفاده شد و از آن تاریخ تا بحال به مرور مشکلات نرم افزار شناسایی و رفع شده و امکانات درخواستی به آن اضافه شده است. آقای محمد جعفر طلائی مسئول بخش امانت کتابخانه مرکزی و مدرس این کارگاه تجربیات خود را در شناسایی مشکلات نرم افزار و تلاش ایشان در جهت رفع نقایص و پیشنهادات برای ارتقاء نرم افزار را به همکاران منتقل کردند. این اولین آموزش رسمی برای این نرم افزار بود. این نرم افزار در بخش های مختلف در حال ارتقاء می باشد. در این کارگاه که با مجوز معاونت طرح و برنامه دانشگاه برگزار شد، 27 نفر از کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد شرکت داشتند.

DSCN6156-2

Comments are now closed for this entry