مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي و آموزش هاي كتابخانه اي براي دانشجويان جديدالورود

 

11111111111111111111

آموزش هاي كتابخانه اي يكي از رسالتهاي مهم  كتابخانه دانشگاهي بشمار مي رود. مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي آموزشهاي كتابخانه اي خود را براي سه گروه از كاربران كتابخانه ، اعضاي هيات علمي / دانشجويان و كاركنان برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. در آغاز هر ترم تحصيلي با ورود دانشجويان جديد به محیط دانشگاه یکی از اولويتها آشنا نمودن دانشجويان با كتابخانه و منابع و خدماتي است كه دانشجويان مي توانند از كتابخانه دريافت نمايند. برنامه هايي كه كتابخانه با شروع ترم تحصيلي مهر براي دانشجويان جديدالورد تدارك مي بيند:

 

  1. همراهي با ستاد استقبال از دانشجويان ورودي جديد و قرار دادن جديد ترين اطلاعات مربوط به كتابخانه در سامانه ورودي هاي جديد و سايت كتابخانه
  2. مكاتبه و هماهنگي براي اختصاص وقت براي شركت در مراسم معارفه هايي كه هر دانشكده براي دانشجويان ورودي آن دانشكده برگزار مي نمايد
  3. برگزاری تورهای آشنایی با کتابخانه و آموزش جستجو، امانت، تمدید و رزرو کتاب و نیز آشنایی با مقررات استفاده از بخشهای مختلف کتابخانه
  4. برگزاري كارگاههاي آموزشي مختلف از جمله آشنايي با سامانه پاد/ آشنايي با مهارتهاي جستجو/ آشنايي با پايگاههاي استناديISI و Scopus  / آشنايي با منابع و پايگاههاي قابل دسترس در دانشگاه فردوسي مشهد ...
  5. برگزاري نمايشگاه كتاب

 

   بخش آموزش و ارتباطات كتابخانه مركز مسئولیت هماهنگي اين برنامه ها را به عهده دارد .

Comments are now closed for this entry