کسب دو موفقیت ورزشی توسط کارکنان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

photo 2017-02-04 12-05-03

photo 2017-02-04 12-05-29

در روزهای اخیر کارکنان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دو افتخار ورزشی کسب کردند. تیم فوتسال کتابخانه مرکزی موفق به کسب مقام دوم این دوره از مسابقات شد. همچنین خانم فرزانه فرجامی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه مرکزی موفق شدند مقام دوم مسابقات پینگ پنگ کارکنان دانشگاه را کسب کنند. این مسابقات در قالب هشتمین جشنواره کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی برگزار شد. مدیرت و کارکنان کتابخانه مرکزی کسب این موفقیتها را به همکاران تبریک عرض می نماید

Comments are now closed for this entry